politika
Büyüt
Mussolini ve Hitler 

Sözlükte "politika" ne demek?

1. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyasa, siyaset.
2. Yöntem.
3. Bir ereğe varmak için karşısındakilerin duygularını okşamak, zayıf noktalarından ya da aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanmak gibi yollarla işini yürütmepolitika

Cümle içinde kullanımı

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dagılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.
- Anayasa

Politika kelimesinin ingilizcesi

[Politika] n. politics, policy
Köken: İtalyanca

Politika ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Policy) Bir hükümet, şirket, kurum veya kişinin görüş, felsefe, amaç ve tutumunun belirli şekilde ifadesi, bu görüş, felsefe veya amaç doğrultusunda bir hareket planı uygulaması. Ekonomide politika, genel olarak hükümetin belirli konuları düzenlemek veya amaçlara ulaşmak için serbest piyasaya yaptığı sistemli müdahaleleri ifade eder. Diğer bir deyişle, politika kavramı ekonomide otomatik mekanizmaların işleyişinin tersidir. Örneğin dış açık ve dış fazlalara göre para arzının kendiliğinden genişleyip daralması otomatik bir mekanizmayı ifade eder. Oysa para arzının öngörülen ekonomik ve mali amaçlara göre ayarlanması bir politika konusudur. Belirtmek gerekir ki bir politikanın oluşturulmasıyla onu uygulamak üzere uygun kararların alınması birbirinden farklıdır. Politikayı uygulamak için alınan kararlara "idari karar" adı verilir,,

--Reklam--